Przygotowanie do sprawdzianu - bazy danych

 1. Stwórz bazę o nazwie extranet-nazwisko. Zamiast "nazwisko" wpisz swoje nazwisko.
 2. Utwórz tabelę "uczeń" z kolumnami:
  • ID - autonumerowanie, klucz główny
  • imie - tekst
  • nazwisko - tekst
  • klasa - tekst
 3. Utwórz tabelę "ocena" z kolumnami:
  • ID - autonumerowanie, klucz główny
  • wartość - liczba
  • data - data/godzina
  • przedmiot - tekst
  • uczeń - klucz obcy do tabeli uczeń
 4. Utwórz formularz do wprowadzania ocen.
 5. Utwórz kwerendę prezentującą średnią ocen dla każdego ucznia.
 6. Utwórz raport z kwerendy.